Karty podarunkowe i bony

Zwiększyć textZmniejszyć tekst

Karty podarunkowe (nazywane również certyfikatami podarunkowymi, bonami podarunkowymi lub kuponami rabatowymi) można wykorzystać do udzielenia swoim klientom kredytu za pomocą karty podarunkowej. Klient, który zakupił kartę podarunkową lub inny klient, który otrzymał kartę podarunkową, może wykorzystać kartę podarunkową przy użyciu kodu rabatowego, który jest unikalny dla każdej karty podarunkowej.

Karta podarunkowa

Krok 1

Karty podarunkowe mogą być kupowane tak jak normalne produkty. Możesz dodać je do osobnej kategorii lub wymieszać je w kategorii z innymi produktami. Karty podarunkowe mogą być również wariantami produktu.

  • Przejdź do Zarządzanie > Produkty
  • Kliknij na zakładkę Discounts
  • Przewiń stronę do dołu i aktywuj ustawienie Ten produkt to karta podarunkowa

Przewiń stronę w dół i pojawią się kolejne dwa pola:

Cena
Jest to wartość karty podarunkowej i jest taka sama jak cena produktu.
Przedrostek dla kodu karty podarunkowej
Jest to stały tekst, który pojawi się przed losowym kodem rabatowym karty podarunkowej.

Zachowaj proste kody rabatowe: dzięki temu Twoi klienci będą mogli je łatwo wpisać. Nie używaj znaków specjalnych ani kombinacji małych i dużych liter. Losowo generowane kody rabatowe zawierają tylko małe litery i cyfry, z wyjątkiem i (mała litera I), l (mała litera L), o (mała litera O), 0 (zero) i 1 (jeden). Znaków tych nie stosuje się, ponieważ mogą one powodować pomyłki ze sobą.

Krok 2

Twoi klienci mogą zamówić kartę podarunkową w Twoim sklepie internetowym.

  • Po potwierdzeniu zamówienia zostanie utworzona nieaktywna karta upominkowa
  • Po udanej płatności karta podarunkowa zostanie aktywowana

Możesz również samodzielnie aktywować bon podarunkowy, zmieniając status zamówienia na Otrzymano płatność, Przetwarzanie zamówienia, Zamówienie wysłane lub Kompletne.

Kartę podarunkową możesz również aktywować lub dezaktywować w Ustawienia > Więcej opcji > Rabaty / Dopłaty > Karty podarunkowe.

Jeśli Dyskonta / Dopłaty nie są wyświetlane w menu, najpierw ustaw poziom doświadczenia użytkownika na Zaawansowany w Ustawienia > Więcej opcji > Poziom doświadczenia użytkownika.

Wyślij kod rabatowy karty podarunkowej do swojego klienta. Można to zrobić za pomocą fizycznej poczty lub cyfrowo za pomocą wiadomości e-mail podczas zmiany statusu zamówienia.

Krok 3

Twoi klienci mogą dokonywać zakupów za pomocą karty podarunkowej do momentu wykorzystania jej kwoty. Karty podarunkowe można łączyć z innymi rabatami.

  • Jeśli kwota karty podarunkowej jest mniejsza lub równa kwocie koszyka, karta podarunkowa zostanie wykorzystana i dezaktywowana
  • Jeśli kwota karty podarunkowej jest większa niż kwota koszyka, karta podarunkowa zachowa pozostałą wartość

Przegląd wszystkich zamówień z kartami podarunkowymi znajduje się w Ustawienia > Więcej opcji > Rabaty / Dopłaty > Bony podarunkowe.

Jeśli sklep internetowy posiada wiele walut, karty podarunkowe można zakupić w dowolnej walucie sklepu internetowego. Wartość karty podarunkowej zostanie automatycznie obliczona zgodnie z aktualnym kursem wymiany walut. Karta podarunkowa może być również wykorzystana w innej walucie. W tym przypadku obowiązuje to samo: obliczenia dla przeliczenia idą automatycznie.

Często zadawane pytania dotyczące kart podarunkowych

Kod rabatowy z karty podarunkowej nie działa
Karty podarunkowe nie zadziałają, jeśli moduł Zniżki / Dopłaty nie jest aktywny lub jeśli karta podarunkowa nie jest aktywna. Podczas wpisywania kodu rabatowego w takiej sytuacji klient otrzyma komunikat Nieprawidłowy kod rabatowy
Rozwiązanie: Aktywuj moduł Rabaty / Dopłaty oraz kartę podarunkową.

Następna strona: Operacje masowe

Starter wikiNajczęściej zadawane pytania Kontact